Uzyskiwanie usługi gwarancyjnej
Krok 1 - Samodzielna diagnostyka
 • Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do gniazda sieci elektrycznej.
 • Wykonaj diagnostykę zgodnie z rodzajem urządzenia:
  • Notebooki i netbooki (komputery z serii EeePc)
   • Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej oraz czy akumulator jest naładowany, pomocne w tym będą diody kontrolne sygnalizujące zasilanie i stopień naładowania akumulatora.
   • Przywróć konfigurację fabryczną komputera poprzez odłączenie wszelkich urządzeń zewnętrznych typu mysz, pendrive lub modem GSM.
   • Wykonaj reset prądowy urządzenia. W tym celu odłącz akumulator (baterię) i zasilacz. Naciśnij przycisk włącznika po odłączeniu źródeł zasilania. Następnie podłącz sam zasilacz i spróbuj uruchomić urządzenie.
   • Jeśli urządzenie było rozbudowywane o takie podzespoły jak pamięć RAM lub dysk twardy to należy je wyjąć.
   • Wykonaj aktualizację bios komputera. Film instruktażowy znajduje się pod adresem: http://www.youtube.com/v/e0uMXTt3veM?version=3&hl=pl_PL
   • Przywróć fabryczną konfigurację systemu operacyjnego (film instruktażowy znajduje się pod adresem: http://www.youtube.com/v/HQQLpZR6ADU?version=3&hl=pl_PL) i zaktualizuj sterowniki urządzeń pobierając je z naszego działu wsparcia: http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=pl-pl
  • Tablety z serii EeePad
   • Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej oraz czy akumulator jest naładowany. Sprawdź poprawność wpięcia kabla do zasilacza i urządzenia.
   • Odłącz od urządzenia stację dokującą.
   • Wykonaj przywracanie systemu do stanu fabrycznego. Poniższy film pokazuje jak przeprowadzić tę operację: http://www.youtube.com/v/LcCMcVpA5fg?version=3&hl=pl_PL. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do operacji należy wykonać kopię zapasową ważnych danych. Dane zostaną skasowane podczas procesu przywracania systemu.
   • Sprawdź czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania, jeśli tak wykonaj ją.
  • Monitory
   • Sprawdź czy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
   • Sprawdź poprawność wpięcia kabli sygnałowych i jeśli jest możliwość wymień je na inne.
   • Wejdź do menu monitora i przywróć jego fabryczne ustawienia (instrukcja została dołączona do produktu).
Krok 2 - Kontakt z firmą ASUS
 • Przed skontaktowaniem się z firmą ASUS zanotuj wymienione poniżej informacje:
  • nazwa produktu i model,
  • numer seryjny,
  • konfigurację sprzętu i oprogramowania,
  • wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane na ekranie,
  • konieczne może być przesłanie dowodu zakupu, na przykład kopii faktury lub paragonu, potwierdzającego zakup urządzenia.
Krok 3 - Usługa gwarancyjna
 • Jeśli Centrum pomocy technicznej nie będzie w stanie pomóc w rozwiązaniu problemu urządzenie może być skierowane do Autoryzowanego Centrum Serwisowego celem diagnostyki.
 • W powyższym przypadku zgłoś swój sprzętu do serwisu (zobacz sekcję poniżej).
 • W przypadku naprawy gwarancyjnej w Autoryzowanym Centrum Serwisowym, urządzenie należy dostarczyć w bezpiecznym, najlepiej fabrycznym opakowaniu.
Jak zgłosić sprzęt do serwisu?
 • W celu zgłoszenia sprzętu do serwisu prosimy wybrać "Serwis" na górnym menu lub kliknąć tutaj
 • Aby zgłosić sprzęt do serwisu potrzebny jest poprawny numer seryjny
 • Przed wysłaniem urządzenia do serwisu prosimy wykonać kopię zapasową danych. Firma ASUS nie jest odpowiedzialna za dane użytkownika sprzętu
 • Ze sprzętem należy dostarczyć kopię dowodu zakupu